Kolejny raz na prośbę naszych użytkowników dodajemy obsługę narzędzi git oraz borgbackup do kont hostingowych. 

Oba narzędzia dostępne są przez powłokę shell (ssh) dla kont hostingowych HS oraz HW.

Czym jest GIT:

Git jest rozproszonym system kontroli wersji. Pozwala kontrolować zmiany w kodzie projektów. Nawet jeśli nie jesteś programista git może być bardzo przydatną funkcją dla ciebie. Pozwoli w łatwy sposób instalować oraz aktualizować skrypty na hostingu. Jeśli jesteś bardziej zaawansowanym użytkownikiem możesz możesz wykorzystać konto hostingowe jako repozytorium kodu i/lub stworzyć system automatycznego deploymentu aplikacji. 

Czym jest BorgBackup:

BorgBackup jest aktualnie jednym z najpopularniejszych systemów do tworzenia kopi zapasowych. Wykorzystuje szyfrowanie oraz duplikację, dzięki czemu jest wysoce efektywny. Korzystając z zadań cron oraz skryptów shell możesz stworzyć wydajny oraz niezawodny system backupu twoich danych. Środa, Listopad 28, 2018

« Back